Możliwość budowy na zgłoszenie i bez pozwolenia – jakich obiektów dotyczy?

Możliwość budowy na zgłoszenie i bez pozwolenia – jakich obiektów dotyczy?

Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa budowlanego stwarzają ogromne możliwości w zakresie wznoszenia obiektów bez uzyskania pozwolenia na budowę. Dany obiekt musi spełniać jednak określone kryteria, a jednym z podstawowych jest limit metrażowy. Inny limit obowiązuje dla budowy budynków gospodarczych, inny natomiast dla budynków mieszkalnych. Dziś więc postaramy się nieco rozjaśnić zawiłości przepisów prawa budowlanego. Zapraszamy do lektury!

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego – jakich obiektów dotyczy?

3 stycznia roku 2022 w życie weszła ostatnia duża nowelizacja prawa budowlanego – możliwość budowy obiektów o powierzchni 70 metrów kwadratowych bez ubiegania się o pozwolenie na budowę. Wbrew powszechnie powielanej teorii, wspomniana nowelizacja nie dotyczy każdego typu budynków. Obowiązujące w Polsce przepisy w inny sposób traktują budynki mieszkalne a w inny budynki gospodarcze. Opisywana nowelizacja przepisów dotyczyła tych pierwszych – faktycznie możliwe jest wzniesienie domu, którego maksymalna powierzchnia użytkowa nie przekroczy 70 metrów kwadratowych. W tym miejscu warto nadmienić, że z budowy obiektów w ramach tej uproszczonej ścieżki prawno-administracyjnej wykluczone są obiekty wznoszone celem późniejszej sprzedaży. Prawo dotyczy więc budynków mieszkalnych wzniesionych dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ich przyszłych mieszkańców – a w jaki sposób nowe przepisy traktują budynki gospodarcze?

Wznoszenie budynku gospodarczego bez pozwolenia na budowę

W myśl przepisów polskiego prawa poprzez budynek gospodarczy rozumie się obiekt o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. Mogą być to na przykład garaże, szopy, magazyny czy składy – zarówno blaszane, jak i drewniane czy murowane. Maksymalny limit powierzchni użytkowej obowiązujący dla budynków gospodarczych wznoszonych bez pozwolenia na budowę wynosi 35 metrów kwadratowych. Czy jest sens wznoszenia obiektu o takiej powierzchni? Okazuje się, że jest – 35 metrów kwadratowych to wciąż całkiem sporo miejsca. Takiej powierzchni zazwyczaj nie przekraczają modułowe garaże blaszane dwustanowiskowe, czy na przykład małe szopy z nieużytkowym poddaszem lub niewielkie magazyny.

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy

Zamiar rozpoczęcia budowy każdego obiektu musi zostać zgłoszony w starostwie lub urzędzie miasta na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. 30 dni od zgłoszenia to okres, w którym dana jednostka administracyjna może wyrazić sprzeciw dla rozpoczęcia prac budowlanych. Sprzeciw ten może być poparty na przykład założeniami miejscowego planu zagospodarowania terenu. Warto więc się z nimi zapoznać, jeszcze przed złożeniem zgłoszenia, aby uniknąć ewentualnych komplikacji.